تبلیغات
در آغوش محبت خداوند - جزوات آماده ( آداب انعقاد 3 )

خوشا آنان که در زمین گمنامند ولی در نزد آسمانیان معروف.


Admin Logo
themebox Logo

کد متحرک کردن عنوان وب

صفحه3 ( آداب انعقاد )                                                

 

***

1

بعد از نماز عشاء صورت گیرد.

2

غسل طهارت کند و موهای زائد بدن را دفع نمایند.

3

نماز مغرب و عشاء را در اول وقت و بهتر است که به صورت جماعت بخوانند.

 

 

دستور العمل شب چهلم و شب         انعقاد و نزدیکی:

4

اطعام دهی به نیّت اموات و در گذشتگان.

5

پرهیز از شام زیادی و چربی و ترشی جات.

6

پاک و معطّر بودن محیط خانه و اتاق.

7

طنین انداز شدن قرائت قرآن در محیط اتاقی که میخواهد جماع صورت گیرد ( از سر شب تا ساعت موعود ).

8

مسواک نمودن بعد از صرفِ شام.

 

***

9

مشغول عبادت شدن از زمان بعد از صرف شام تا ساعت موعود.

10

بهتر است مکانی که جماع در آنجا صورت می گیرد قبلا جماع یا نزدیکی در آنجا صورت نگرفته باشد.

11

زوجین لباس پاک و معطّر بر تن داشته باشند.

 

***

 

 

دستور العمل شب چهلم و شب         انعقاد و نزدیکی:

 

***

12

جماع در مکانی خلوت و دور از دید دیدگان و در اتاقی تقریبا تاریک صورت بگیرد.

13

میل نمودن نیمی از سیب یا خرما و یا انار قبل از جماع ( و دعا نمودن مرد و آمین گفتن زن و نذر                            در مورد فرزند دار شدن ).

14

خوابیدن بر روی یک بالشت با وضو، چه رو و چه پشت قرار نگرفتن زمان جماع و رو انداز بر تن انداختن.

15

جماع بعد از گذشت 3 روز از ایام عادت زن باشد.

16

قبل از شروع، زن و شوهر نام خدا را بر زبان بیآورند.

17

قبل از دخول سعی شود که مرد با زن بازی کند و او را ببوسد و لمس کند.

18

از زمان بازی تا انعقاد نطفه حرفی با هم نزنند، فکر گناهی هم نکنند و به عورت هم نگاه نکنند.

19

در کمال آرامش دخول توسط مرد در مهبل یا جلوی زن صورت گرفته و نطفه منعقد شود.

20

انجام غسل و بجا آوردن دو رکعت نماز شکر و سجده شکر.