تبلیغات
در آغوش محبت خداوند - لاهوتی خاک نشین

خوشا آنان که در زمین گمنامند ولی در نزد آسمانیان معروف.


Admin Logo
themebox Logo

کد متحرک کردن عنوان وبالهی! همه گویند بده،حسن گوید بگیر.

الهی! در ذات خود متحیرم تا چه رسد در ذات تو.

الهی! اگرچه درویشم ولی داراتر از من کیست که تو را دارم.

الهی! خوشا آنان که در جوانی شکسته شدند که پیری خود شکستگی است.

ادامه دارد...

الهی نامه حضرت علامه حسن زاده روحی له الفداء


منبع: http://golemouod.blogfa.com/