تبلیغات
در آغوش محبت خداوند - کاری برای خدا

خوشا آنان که در زمین گمنامند ولی در نزد آسمانیان معروف.


Admin Logo
themebox Logo

کد متحرک کردن عنوان وب


به نام خدا

امروز بعد از نماز جماعت، امام جماعت توصیه به خداداری کردند. یعنی همانطور که انسان زن داری، شوهر داری، بچه داری، خانه داری و ... می کند و در این مسیر توجه خود را به تمامی صرف رضایت زن، شوهر یا بچه کرده یا در بهینه سازی اوضاع خانه می کوشد، ایشان توصیه کردند که خداداری کنیم و واجبات و محرمات و مستحبات و مکروهات را رعایت کنیم و در واقع متقی باشیم.

و گفتند جوری زندگی کنید که در زمان مرگ بگویید خدایا من دست کم این یک کار را برای تو انجام دادم.

من از خودم پرسیدم:

من چه کاری برای خدا انجام داده ام؟

همیشه رو به او کرده و از او حاجتی را چه مادی و چه معنوی طلبیده ام، یا اگر چیزی را طلب نکرده باشم، درد دلی را پیش او برده ام یا شکایتی کرده ام.

اما به راستی من چه کاری برای خدا انجام داده ام؟
مگر نه آن که حتی اگر کار خیری می کنیم نذری است که در برآورده شدن حاجتمان انجام می دهیم؟

خدایا نذر می کنم که اگر شفا بگیرم، اگر دانشگاه قبول شوم، اگر فرزندم سالم به دنیا بیاید، اگر کربلا قسمتم کنی... کار خیری انجام می دهم.

خدا می گوید، پس بنده من این کار خیر را هم برای خودت انجام داده ای کی وقت آن می شود که برای خدای خودت کاری در روی زمین انجام دهی؟

دلم می خواهد رها شوم از همه نیازها و برای خدا زندگی کنم. می خواهم کاری برای خدا انجام دهم. 

معمولاً وقتی فردی می خواهد کاری برای خدا انجام دهد (که همانطور که گفته شد بیشتر به صورت ادای نذر است)، مالی را به صورت نقدی یا طعام یا احداث یک مدرسه یا مسجد و ... اهدا می کند. 

سؤال: به جز راهکارهای مادی (که همه می دانیم) چه کارهای معنوی می توان برای خدا انجام داد؟

======================

برگرفته از وبلاگ  http://www.parparisa.blogfa.com/

توسط پریسا